Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 73

Szef Sztabu

Imię
Dorota
Nazwisko
Rybczyńska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej
Miejscowość
Siennica Nadolna
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-302
adres (ulica)
Siennica Nadolna 15D
obszar administracyjny
Gmina Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek
Placóki kultury, placówki szkolne i zbiórka uliczna
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5770625
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.gck.p9.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
447.18
1.2 obuwie
34.16
1.3 zabawki
77.00
1.4 książki
45.44
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
4.90
1.7 słodycze
28.25
1.8 żywność długoterminowa
289.36
1.9 ziemiopłody
325.00
2.2 inne dary
5.50
2.1 krótki opis tych innych darów
Kubek termiczny, lampki choinkowe, lampka nocna, narty dla dzieci- 1 para, rolki- para, kaski rowerowe- 2 szt.
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
6
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
-
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
50 rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
-
nasze zbiórki -
2019/5409/KS
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

 

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” w Gminie Krasnystaw

Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” już za nami. Dnia 01 grudnia 2019 roku przeprowadzono zbiórkę w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, w Wiejskich Domach Kultury j, podczas Koncertu Charytatywnego „ Kraina Lodu” w siedzibie GCK, w sklepie LEWIATAN Pani Teresy Sochaczewskiej w Siennicy Nadolnej (Osiedle Cukrowni )- w formie stacjonarnej, oraz w formie zbiórek ulicznych – Zbiórka Publiczna zarejestrowana pod numerem 2019/5409/KS.

W Szkołach Podstawowych i Przedszkolach Gminy Krasnystaw zbiórki stacjonarne odbyły w pierwszym tygodniu grudnia, w dniach 02.12.2019- 06.12. 2019r.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki dzięki ofiarności ludzi i pracy wolontariuszy zebraliśmy blisko 1260 kg darów - odzieży obuwia, zabawek książek, art. szkolnych i papierniczych, środków czystości, słodyczy, żywności długoterminowej i ziemiopłodów , które trafią do potrzebujących za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich ludzi , którzy zaangażowali się i wsparli Akcję .

Dziękujemy za pomoc organizacyjną, , transportową, logistyczną.

Dziękujemy wolontariuszom i przyjaciołom którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu:

- Ks. Franciszkowi Kamińskiemu- Proboszczowi Parafii w Siennicy Nadolnej,

- Ks. Piotrowi Hawrylukowi- Proboszczowi Parafii w Krupem,

- P. Małgorzacie Policha – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,

- P. Beacie Wrońskiej- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,

- P. Marcie Fyk- Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Jaślikowie i Przedszkola w Stężycy,

- P. Agacie Baran- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie

- P. Izabelli Józefowskiej- Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Krupem,

- P. Agnieszce Sawicz- nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Krupem,

- P. Krzysztofowi Kowalczykowi- Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krakowskim Przedmieściu,

- P. Joannie Ćwikła- Dyrektor , nauczycielom i uczniom Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej,

- P. Annie Chaładyj – nauczyciel Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej,

- P. Teresie Sochaczewskiej właścicielce i pracownikom sklepu LEWIATAN w Siennicy Nadolnej,

- P. Jakubowi Kalmanowi – Sołtysowi Widniówki,

- P. Tadeuszowi Demczukowi- Sołtysowi Czarnoziemi,

- P. Krzysztofowi Pędzińskiemu- Sołtysowi Krupego,

- P. Mirosławowi Waręckiemu- Sołtysowi Siennicy Nadolnej,

- P. Anicie Sokół- Radnej Rady Gminy i Sołtys Bzitego,

- P. Magdalenie Nowackiej- Radnej Rady Gminy z Krupego,

- P. Bożenie Sobczuk – Sołtys Wincentowa,

- P. Stanisławowi Berezie Sołtys Krupca,

- P. Zbigniewowi Chwale- Sołtysowi Niemienic,

- P. Marzenie Kwiecień – Sołtys Zakręcia,

- P. Januszowi Tokarskiemu – OSP Siennica Nadolna- zbiórka uliczna

- P. Piotrowi Czemerysowi- OSP Siennica Nadolna- zbiórka uliczna

- P. Arturowi Panasowi- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna

- P. Pawłowi Suskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna

- P. Cezaremu Piątkowskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna

- P. Andrzejowi Tkaczykowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna

- P. Piotrowi Panasowi- OSP Krupe,- zbiórka uliczna

- P. Piotrowi Szewczykowi – OSP Krupe- zbiórka uliczna

- P. Adamowi Ciechanowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna

- P. Marcinowi Sokołowi- OSP Bzite- zbiórka uliczna

- P. Józefowi Terleckiemu – OSP Bzite- zbiórka uliczna,

- P. Mariuszowi Zwolakowi- OSP Bzite- zbiórka uliczna,

- P. Jackowi i Patrykowi Bednarczykom – OSP Wincentów zbiórka uliczna,

- P. Henrykowi Piekarusiowi OSP Wincentów- zbiórka uliczna

- P. Małgorzacie Lancmańskiej - Przewodniczącej KGW Siennica Nadolna,

- P. Teresie Nowak- Twórczyni Ludowej,

- P. Barbarze Wójcik,

- P. Magdalenie Staroń,

- P. Witoldowi Kardyce,

- P. Krystynie Wiórko ,

- P. Zbigniewowi Wolaninowi

-P. Monice Phol i młodym artystom pracującym przy Krasnostawskim Domu Kultury za charytatywny musical KRAINA LODU ,

- Paniom zrzeszonym w Kołach Gospodyń Wiejskich,

- Twórczyniom obecnym na Kiermaszu Bożonarodzeniowym ,

- Młodym wolontariuszom – przyjaciołom Akcji ze Szkół Gminy Krasnystaw,

- Wszystkim mieszkańcom , którzy włączyli się do Akcji.

Za współpracę: Urzędowi Gminy Krasnystaw oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Serdecznie dziękuję Pani Ewie Dados Szefowej Akcji za nieocenione rady i pomoc organizacyjną.

Za wielkie serca, chęć pomocy i dzielenia się z innymi ludźmi serdecznie dziękuję!

Dorota Rybczyńska

Szef Sztabu Nr 73