Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 44

Szef Sztabu

Imię
Beata
Nazwisko
Wróbel

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Miejscowość
Werbkowice
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-550
adres (ulica)
Jana Pawła II 17
obszar administracyjny
gmina Werbkowice
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6572026
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sp.werbkowice.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
3.60
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
11.20
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.40
1.7 słodycze
3.00
1.8 żywność długoterminowa
91.80
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
nie dotyczy
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
-
nasze zbiórki -
Facebook szkolny
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

W imieniu organizatorów Akcji Pomóż Dzieciom przetrwać Zimę 2019, składam serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, rodzicom za dary płynące prosto
z serca.

Dziękuję także młodzieży szkolnej - Przyjaciołom Akcji za pomoc w oplakatowaniu i przekazaniu informacji
o akcji na terenie szkoły, nauczycielom - Wolontariuszom za pracę na rzecz akcji oraz dyrekcji szkoły za przekazanie darów.

Beata Wróbel - szef sztabu PDPZ 2019