Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 56

Szef Sztabu

Imię
Marzena
Nazwisko
Kłopotowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 1
Miejscowość
Kutno
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-302
adres (ulica)
Zamoyskiego 1
obszar administracyjny
miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-2547072
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp1kutno.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
25.00
1.2 obuwie
2.00
1.3 zabawki
10.00
1.4 książki
2.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
3.00
1.7 słodycze
35.00
1.8 żywność długoterminowa
47.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
3
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam"
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
5
nasze zbiórki -
2 - 4 grudzień 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania