Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 41

Szef Sztabu

Imię
ks. Piotr
Nazwisko
Dróżdż

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów św. Jana Chrzciciela
Miejscowość
Cegłów
województwo
mazowieckie
kod pocztowy
05-319
adres (ulica)
Mariawicka 2
obszar administracyjny
gmina
teren prowadzenia zbiórek
Cegłów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
25-7570115
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.mariawita.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
120
1.8 żywność długoterminowa
282
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
30
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
20
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
2019/5402/KS
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania