Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 85

Szef Sztabu

Imię
Ewelina
Nazwisko
Zimnicka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-802
adres (ulica)
Skrajna 2
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4761580
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.6
1.7 słodycze
10.5
1.8 żywność długoterminowa
63.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
36
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dla Pani Eweliny Kamińskiej-Zagórskiej, Edyty Winiarczyk, Eweliny Szymańskiej, Moniki Sobstyl