Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 120

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Białek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Niepubliczne Przedszkole "Moje Przedszkole"
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-045
adres (ulica)
Józefa Bema
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Placówka przedszkola
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.mojeprzedszkolelublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
47.7
1.2 obuwie
1.0
1.3 zabawki
11.0
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
15
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce w przedszkolu "Moje Przedszkole" 🙂