Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 55

Szef Sztabu

Imię
Dorota
Nazwisko
Mazur

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza
Miejscowość
Kutno
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-300
adres (ulica)
Łęczycka 11
obszar administracyjny
miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-2533072
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
6.80
1.2 obuwie
0.30
1.3 zabawki
2.00
1.4 książki
6.50
1.5 artykuły szkolne
2.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.00
1.7 słodycze
8.00
1.8 żywność długoterminowa
45.30
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
21
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam" Kutno
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
5
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania