Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 78

Szef Sztabu

Imię
Kamila
Nazwisko
Kusio-Targońska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Apteka Natura
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-541
adres (ulica)
Tatarakowa 28
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
siedziba firmy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5278272
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
2.70
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
13.50
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.55
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
5.90
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania