Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 226

Szef Sztabu

Imię
DOMINIKA
Nazwisko
DRĄG

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ZŁOBEK "CHATKA PUCHATKA"
Miejscowość
PUŁAWY
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-100
adres (ulica)
KWIATOWA 16
obszar administracyjny
miasto PUŁAWY
teren prowadzenia zbiórek
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK "CHATKA PUCHATKA"
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-1111111
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://chatkapuchatka.pulawy.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
22
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
19
1.4 książki
13
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.5
1.7 słodycze
7
1.8 żywność długoterminowa
70.50
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
24
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
12
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania