Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 141

Szef Sztabu

Imię
Katarzyna
Nazwisko
Pocheć

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
Miejscowość
Adamów
województwo
świętokrzyskie
kod pocztowy
27-230
adres (ulica)
Adamów ul. Kościelna2
obszar administracyjny
Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
41-2716311
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://pspadamow.szkolna.net

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
43.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
12.40
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
25.10
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Rodzina Zastępcza Zawodowa pełniąca funkcję Pogotowia Opiekuńczego Alina i Marek Zapała w Pawłowie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
8
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania