Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 54

Szef Sztabu

Imię
Marzanna
Nazwisko
Kroczek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 2
Miejscowość
Kutno
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-300
adres (ulica)
Kościuszki 45
obszar administracyjny
miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-3551577
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
61.50
1.2 obuwie
4.00
1.3 zabawki
12.20
1.4 książki
11.00
1.5 artykuły szkolne
5.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.60
1.7 słodycze
10.00
1.8 żywność długoterminowa
17.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
1.50
2.1 krótki opis tych innych darów
zegary ścienne 2 szt - 1.50 kg
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
18
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam"
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
5
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla Dyrektor szkoły p. Anny Wiśniewskiej

Koordynatora p. Marzanny Kroczek

Wolontariuszy p. Ewy Kudelskiej  i Aleksandry Grabskiej