Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 95

Szef Sztabu

Imię
Magdalena
Nazwisko
Szymańska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Sztab przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Miejscowość
Telatyn
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-652
adres (ulica)
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
obszar administracyjny
gmina Telatyn
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6613116
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp.telatyn.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
1.20
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
1.25
1.4 książki
2.14
1.5 artykuły szkolne
4.43
1.6 środki czystości i higieny osobistej
6.24
1.7 słodycze
10.38
1.8 żywność długoterminowa
63.87
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
24
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
12
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
7
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Zbiórka darów w szkole w dn. 25.11-18.12.2019
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

W naszej akcji wzięła udział społeczność szkolna, a także lokalna. Dzięki naszym uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz osobom spoza szkoły udało się zebrać taką ilość darów: