Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 52

Szef Sztabu

Imię
Aneta
Nazwisko
Kuczyńska-Pochodyła

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Wł. Broniewskiego
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-089
adres (ulica)
Sieroca 17
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 25
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7474849
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp25.lublin.eu/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
171
1.2 obuwie
5.5
1.3 zabawki
30
1.4 książki
5
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2
1.7 słodycze
4
1.8 żywność długoterminowa
27
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
37
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
dary zbierane były od 13.11.-13.12.2019 na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 w Lublinie
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Chcemy gorąco podziękować Uczniom SP 25 w Lublinie i ich Rodzicom oraz wszystkim Pracownikom SP 25, którzy włączyli się w zbiórkę darów w ramach akcji.

DZIĘKUJEMY