Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 168

Szef Sztabu

Imię
Magdalena
Nazwisko
Tkaczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-530
adres (ulica)
Radości 13
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 28
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5339272
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp28.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
48.75
1.2 obuwie
5.90
1.3 zabawki
20.45
1.4 książki
9.65
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
5.90
1.8 żywność długoterminowa
7.80
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
12
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
odbywały się przez 12 dni w Szkole Podstawowej nr 28
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy wszystkim hojnym darczyńcom - uczniom naszej szkoły, ich rodzicom oraz pracownikom naszej placówki - za serca otwarte na potrzeby dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.