Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 49

Szef Sztabu

Imię
Marta
Nazwisko
Dzikoń-Dziura

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobianowicach
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-258
adres (ulica)
Sobianowice 32 a
obszar administracyjny
gmina Wólka
teren prowadzenia zbiórek
Zespół Szkolno-Przedszkolny
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7510793
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sobianowice.eu

Efekty zbiórek

1.1 odzież
115.30
1.2 obuwie
14.60
1.3 zabawki
22.70
1.4 książki
9.00
1.5 artykuły szkolne
0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.25
1.7 słodycze
4.00
1.8 żywność długoterminowa
30.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
10.75
2.1 krótki opis tych innych darów
gry planszowe, puzzle, szkło, porcelana stołowa
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
21
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
8
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
20
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
wg pisma z OPS w Wólce
nasze zbiórki -
Zbiórki odbywały się na terenie szkoły w okresie od 18. 11. 2019 r. do 16.12.2019 r.
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania dla całej społeczności uczniowskiej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobianowicach za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji PDPZ. Szczególne podziękowania dla wolontariuszy oraz uczniów, którzy pomagali w segregacji darów oraz w dokumentowaniu darczyńców. Do uczniów tych należą: Aleksandra Suszek, Oliwia Żydek, Jagna Stachal, Maja Flis, Alicja Żebrowska. W akcję mocno zaangażowały się również panie woźne: Anna Pasek i Bożena Kuna, które przechowywały i ważyły dary.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobianowicach jest małą placówką, ale zawsze chętnie wspiera różne akcje charytatywne na rzecz potrzebujących, zwłaszcza z gminy Wólka.