Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 82

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Hałabis-Ożga

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Miejscowość
Bystrzyca Stara
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-107
adres (ulica)
Bystrzyca Stara
obszar administracyjny
gmina Strzyżewice
teren prowadzenia zbiórek
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5666277
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://http://www.bystrzycastara.strzyzewice.lubelskie.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
1.50
1.8 żywność długoterminowa
30.50
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
14
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
40
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dyrekcja i Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Bystrzycy Starej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach