Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 69

Szef Sztabu

Imię
Robert
Nazwisko
Sawecki

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-346
adres (ulica)
Długa 6
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7443314
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://zsen.lublin.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
15.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
28.00
1.7 słodycze
12.00
1.8 żywność długoterminowa
27.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Dom Dziecka "Oficyna" w Woli Gałęzowskiej
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
66
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania