Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 173

Szef Sztabu

Imię
Monika
Nazwisko
Jaśkowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Szkoła Twardowskiego
Miejscowość
Strzeszkowice Duże
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-220
adres (ulica)
obszar administracyjny
gmina Niedrzwica Duża
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5118005
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://spstrzeszkowice255.edupage.org/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
9.80
1.8 żywność długoterminowa
50.11
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
14
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg-Zarembiny. Dom Dziecka w Lublinie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
43
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania