Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 53

Szef Sztabu

Imię
Elżbieta
Nazwisko
Usar-Kubecka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 42
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-552
adres (ulica)
Rycerska 9
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS, Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5360110
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp42.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
82
1.2 obuwie
7
1.3 zabawki
12
1.4 książki
13
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
18
1.8 żywność długoterminowa
17
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej "Betania"
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Szanowani Państwo!
Zakończyliśmy zbiórkę darów w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim – Uczniom oraz Rodzicom i Przyjaciołom, którzy przyłączyli się do akcji, za Waszą dobroć i chęć dzielenia się z potrzebującymi. Gorące podziękowania również dla nauczycieli i pracowników obsługi za pomoc przy organizacji zbiórki oraz segregacji i ważeniu darów.
Zebrane dary zostały przekazane Wolontariuszom akcji PDPZ do Głównego Magazynu

Jeszcze raz dziękujemy Wam za dary serca!

Sztab nr 53 przy Szkole Podstawowej nr 42 w Lublinie