Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 225

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Kierzkowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Miejskie Nr 16
Miejscowość
Kutno
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-300
adres (ulica)
Wilcza 5
obszar administracyjny
miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek
przedszkole
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-2540816
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://pm16kutno.wikom.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
51.00
1.2 obuwie
7.00
1.3 zabawki
27.00
1.4 książki
7.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
3.00
1.8 żywność długoterminowa
7.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
14
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam" w Kutnie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
5
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania