Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 65

Szef Sztabu

Imię
Wioletta
Nazwisko
Nowak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-314
adres (ulica)
Przyjaźni 20
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4413436
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
77.3
1.2 obuwie
5.3
1.3 zabawki
7.4
1.4 książki
2.4
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.6
1.7 słodycze
0.65
1.8 żywność długoterminowa
19.6
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
34
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
-
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom Społecznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Lublinie, którzy włączyli się w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019.