Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 233

Szef Sztabu

Imię
Agata
Nazwisko
Awakowicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół Nr 23
Miejscowość
Warszawa
województwo
mazowieckie
kod pocztowy
00-432
adres (ulica)
Górnośląska 31
obszar administracyjny
Miasto Stołeczne Warszawa
teren prowadzenia zbiórek
teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pracownia Plastyczna przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym w Hrubieszowie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
22-6286803
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.baczynski.edu.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
3.10
1.8 żywność długoterminowa
27.24
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
19
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pracownia Plastyczna przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym w Hrubieszowie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
76
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania