Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 172

Szef Sztabu

Imię
Jolanta
Nazwisko
Sobczak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-090
adres (ulica)
ul. K. Jaczewskiego 5
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
SZKOŁA POLICEALNA-MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7478081
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http:msz.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
3.00
1.2 obuwie
2.50
1.3 zabawki
0.50
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.10
1.6 środki czystości i higieny osobistej
7.20
1.7 słodycze
6.78
1.8 żywność długoterminowa
33.56
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
Spotkanie promujące szkolną Akcję PDPZ, kiermasz ciast, mecz słodkich serc.
3.2 zbiórki stacjonarne
3
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
4XII - 6XII 2019r. teren Szkoły Policealnej-Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie Szkoły Policealnej-Me
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dyrektor Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie - mgr Anna Felińska

Lidia Tokarczyk

Iwona Iwanowicz

Joanna Szpara

Jacek Sochocki

Sylwia Kawalec

Joanna Czyżewska - Świecka

Małgorzata Pleskot

Wojciech Pogorzelec

Barbara Gabryel

Paulina Drumlak

Natalia Pszczoła

Dorota Bęczkowska

Joanna Baranowicz

Wiktoria Pasternak

Julia Sokół

Justyna Flis

Weronika Kowalewska

Miriam Sommovigo

Justyna Pytka

Jolanta Sobczak - szef sztabu