Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 166

Szef Sztabu

Imię
Adela
Nazwisko
Puzon-Rak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II
Miejscowość
Kluczkowice
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-300
adres (ulica)
Kluczkowice 128
obszar administracyjny
gmina Opole Lubelskie
teren prowadzenia zbiórek
szkoła i obwód szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8271011
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.spkluczkowice.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
12.70
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
19.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
27.50
1.7 słodycze
25.30
1.8 żywność długoterminowa
361.00
1.9 ziemiopłody
510.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
3
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce Kraśnik
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
62
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, którzy włączyli się do akcji. Szczególne podziękowania kierujemy do: mieszkańców sołectw – Zadole, Ożarów, Kluczkowice,Góry Kluczkowickie, Ćwiętalka, Widły i ich sołtysów oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Ożarowa i pana Mirosława Chmiela z Wideł. Wszyscy z ogromnym sercem i zaangażowaniem przyczynili się do tak dużej zbiorki darów.