Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 190

Szef Sztabu

Imię
Kamila
Nazwisko
Farbiszewska-Arent

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
ZSO Nr 1 im. Zbigniewa Herberta
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-850
adres (ulica)
Radzyńska 5
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7413703
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.zso1.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
28.00
1.2 obuwie
1.50
1.3 zabawki
14.00
1.4 książki
5.00
1.5 artykuły szkolne
3.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
15.00
1.7 słodycze
10.00
1.8 żywność długoterminowa
60.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
18
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania