Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 125

Szef Sztabu

Imię
Katarzyna
Nazwisko
Wierzchoń - Krysińska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół
Miejscowość
Kock
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-150
adres (ulica)
Warszawska 41
obszar administracyjny
MASTO kOCK
teren prowadzenia zbiórek
KOCK
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8591033
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http:/www.zskock.com.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
27.35
1.8 żywność długoterminowa
206.95
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
15
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
2
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
13
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
- Zbiórka w Zespole Szkół w Kocku -Turniej charytatywny w piłkę siatkowa 11.12.2019r. - Zbiórka w sklepie Biedronka w Kocku 14.12.2019r.
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania darczyńcom i wolontariuszom z Zespołu Szkół w Kocku, Jeronimo  Martins Polska S.A. Centrum  Dystrybucyjne w Lubartowiepracownikom sklepu ,,Biedronka" w Kocku oraz wszystkim, którzy  włączyli się do akcji ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".