Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 91

Szef Sztabu

Imię
Dorota
Nazwisko
Gęborys

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Miejscowość
Tomaszów Lubelski
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-600
adres (ulica)
Żołnierzy Września 1
obszar administracyjny
Tomaszów Lubelski
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 2
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6644454
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sp2tomaszow.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
30
1.2 obuwie
12
1.3 zabawki
15
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
5.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.00
1.7 słodycze
5.00
1.8 żywność długoterminowa
70.0
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
25
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
GOPS Tomaszów Lubelski sztab nr 159
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania