Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 188

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Małecka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 23
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-126
adres (ulica)
Podzamcze 9
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4444408
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp23.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
92.00
1.2 obuwie
7.00
1.3 zabawki
45.00
1.4 książki
6.70
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
6.50
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
-
3.1 udział w imprezach towarzyszących
W szkole zorganizowano konkurs literacko-plastyczny I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚwIĘtym MIKOŁAJEM
3.2 zbiórki stacjonarne
21
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
TPD Lublin
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
900
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania