Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 255

Szef Sztabu

Imię
Joanna
Nazwisko
Okuń

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. 100- lecia Niepodległości Polski
Miejscowość
Kalinówka
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-040
adres (ulica)
Kalinówka 78
obszar administracyjny
Głusk
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
50-3090606
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
79.10
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
21.10
1.7 słodycze
6.00
1.8 żywność długoterminowa
29.20
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
zbiórki w szkole
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Joanna Okuń, Renata Jakóbczak, Joanna Zarzeczna, Katarzyna Kaleja, Paweł Tokarski, Anna Żurawska, Anna Zgardzińska