Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 98

Szef Sztabu

Imię
Agata
Nazwisko
Skraińska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela
Miejscowość
Jakubowice Konińskie
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-003
adres (ulica)
Szkolna 69
obszar administracyjny
Jakubowice Konińskie
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5012121
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
50.7
1.8 żywność długoterminowa
34
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla:

wójta gminy Niemce- Krzysztofa Urbasia

wice wójta- Henryka Smolarza

radnego gminy Niemce- Marka Klucha

sołtysa Jakubowic- Grzegorza Jaśkowskiego

sołtysa Jakubowic Kolonia- Józefa Wysokińskiego

Przemysława Chudzika