Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 152

Szef Sztabu

Imię
Radosław
Nazwisko
Sawicki

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Stowarzyszenie "Rowerowy Lublin"
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-214
adres (ulica)
Montażowa
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
supermarket Stokrotka, Plac Litewski
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji, Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://www.facebook.com/rowerowylublin/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
2.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.30
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
7.00
1.8 żywność długoterminowa
15.75
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.50
2.1 krótki opis tych innych darów
plecak dla rowerzysty, gryzaczek dla niemowlaka
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
9
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
0
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz naszym wolontariuszom. Dobro powraca!