Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 167

Szef Sztabu

Imię
Teresa
Nazwisko
Rola

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-026
adres (ulica)
Chopina 6
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Lublin, Chopina 6
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Adamów
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
22-1081618
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania