Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 167

Szef Sztabu

Imię
Teresa
Nazwisko
Rola

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-026
adres (ulica)
Chopina 6
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Lublin, Chopina 6
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
22-1081618
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
9.85
1.2 obuwie
3.40
1.3 zabawki
1.50
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
53.95
1.7 słodycze
28.70
1.8 żywność długoterminowa
22.70
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
27
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Adamowie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
19
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania