Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 122

Szef Sztabu

Imię
Monika
Nazwisko
Popko

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Miejscowość
Biłgoraj
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-400
adres (ulica)
ul.Kościuszki 98
obszar administracyjny
miasto Biłgoraj
teren prowadzenia zbiórek
szkoła-RCEZ
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6867978
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.rcezbilgoraj.lbl.pl/.

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
4.00
1.8 żywność długoterminowa
501.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
21
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
11
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
szkoła RCEZ w Biłgoraju
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

za bezinteresowną pomoc w przeprowadzeniu zbiórki darów na rzecz osób potrzebujących. Podziękowania otrzymują: Pani Katarzyna Głowicka, dyr Anna Olszowy, Pani Marta Dołomisiewicz - Misiura- pedagog szkolny  Krzysztof Grochowicz, Daniel Gadaj, Jakub Wańczyk, Dawid Mantycki, Grzegorz Pudło, Mirosław Skubik, Patryk Stępień, Bartłomiej Wojda, Adrian Ostasz.

za pomoc serdecznie dziękuję

Szef Sztabu akcji nr 122 Monika Popko