Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 201

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Oleksiewicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-576
adres (ulica)
Bursztynowa 22
obszar administracyjny
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5278880
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sp51.lublin.eu/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
70
1.2 obuwie
40
1.3 zabawki
50
1.4 książki
12
1.5 artykuły szkolne
10
1.6 środki czystości i higieny osobistej
27
1.7 słodycze
43
1.8 żywność długoterminowa
34
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
30
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
68
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
38
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania