Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 135

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Wójtowicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 57 im.Jana Kochanowskiego
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-709
adres (ulica)
Krasińskiego 7
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Krasińskiego 7
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5250008
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
20.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
2.00
1.4 książki
1.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
24.20
1.8 żywność długoterminowa
145.50
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Bardzo proszę o podziękowania dla wolontariuszy za udział w akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Wójtowicz Anna

Chitrosz Marta

Ficek Monika

Kołodziejczyk Kinga

Korcz-Puchała Kamila

Poleszak Joanna

Sieńko-Szczerba Małgorzata

Sikora Monika

Sokołowska Anna

Szajewska Karolina

p. Dyrektor Korościk Katarzyna