Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 164

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Brzeżowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość
Brzyska
województwo
podkarpackie
kod pocztowy
38-212
adres (ulica)
Brzyska
obszar administracyjny
gmina Brzyska
teren prowadzenia zbiórek
gmina Brzyska
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
13-4460103
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
47.30
1.2 obuwie
4.20
1.3 zabawki
20.60
1.4 książki
5.10
1.5 artykuły szkolne
3.15
1.6 środki czystości i higieny osobistej
4.50
1.7 słodycze
35.00
1.8 żywność długoterminowa
110.35
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
NIE
3.2 zbiórki stacjonarne
23
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
3
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
13
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
164
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzyskach

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wróblowej

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Błażkowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe "Astra"

Pani Beata Przepióra

Pan Marek Tobiasz- Delikatesy Hit- Pol

Pani Maria Kwaśny " MGM REKLAMY"

Pani Urszula Kopera

Pani Justyna Stasiak- Hawra

Pani Agnieszka Brzeżowska

Pani Lucyna Nocek

Pani Sabina Chajec

Pani Ewelina Adamik

Pani Justyna Kmiotek

Pani Iwona Pacana- Czech

Pani Joanna Nowak