Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 101

Szef Sztabu

Imię
Marta
Nazwisko
Oleśkiewicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego
Miejscowość
Jastków
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-002
adres (ulica)
al.Warszawska 43
obszar administracyjny
gmina Jastków
teren prowadzenia zbiórek
budynek szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5020419
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://.spjastkow.wordpress.com

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
3.50
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
00.00
1.7 słodycze
20.00
1.8 żywność długoterminowa
66.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
20
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
5
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
12
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Bardzo proszę o podziękowanie dla :

Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie

Nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie