Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 123

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Filip

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-059
adres (ulica)
Aleje Racławickie 5
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze, Parafia Rzymskokatolicka
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5338834
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://psb.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
3.32
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
5.17
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
12.41
1.6 środki czystości i higieny osobistej
19.93
1.7 słodycze
12.53
1.8 żywność długoterminowa
74.25
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
29
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Pogotowie Opiekuńcze w Lublinie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św Michała Archanioła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. bp. Władysława Gorala
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
32
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
15
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
https://www.facebook.com/PSBiGlub/
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla:

  1. mgr inż. Grażyny Kubuj-Bełz - Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie
  2. Agnieszki Filip - wolontariusz
  3. Bernardy Michaluk - wolontariusz
  4. Doroty Wójtowicz - wolontariusz
  5. uczniów - wolontariuszy ze społeczności Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie