Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 197

Szef Sztabu

Imię
Iwona
Nazwisko
Biłat

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 6 im.Romualda Traugutta
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-045
adres (ulica)
Czwartaków
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
SP6
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5330235
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
13.00
1.2 obuwie
1.00
1.3 zabawki
2.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.00
1.7 słodycze
8.00
1.8 żywność długoterminowa
1.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
66
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania