Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 151

Szef Sztabu

Imię
Nadiya
Nazwisko
Batorska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II
Miejscowość
Zaburze
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-463
adres (ulica)
Zaburze
obszar administracyjny
Gmina Radecznica
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Zaburzu, sklepy na terenie gminy Radecznica
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6818047
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://spzaburze.blogspot.com/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.00
1.7 słodycze
3.00
1.8 żywność długoterminowa
33.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
23
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
4
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
151
nasze zbiórki -
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania