Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 200

Szef Sztabu

Imię
Hanna
Nazwisko
Skwarek-Krzyżanowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Nr 45
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-543
adres (ulica)
ul. Kaczeńcowa 14
obszar administracyjny
miasto
teren prowadzenia zbiórek
teren przedszkola
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5261040
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
83.00
1.2 obuwie
7.00
1.3 zabawki
10.00
1.4 książki
25.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
3.00
1.7 słodycze
17.00
1.8 żywność długoterminowa
10.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Małgorzata Oryszczak
Barbara Stępniak
Ewa Adamiak-Sak
Anna Obszańska
Marta Szewczak
Aneta Wójcicka
Marta Miechowicz
Wioletta Pawelec
Magdalena Cyrankowska
Katarzyna Wójcik
Hanna Skwarek-Krzyżanowska