Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 205

Szef Sztabu

Imię
Arkadiusz
Nazwisko
Dudziak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-209
adres (ulica)
Projektowa 4
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
uczelnia WSEI
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze, Fundacja Sempre a Frente w Lublinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7491777
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://www.wsei.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
39
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
14.7
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
1.7
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.2
1.7 słodycze
27.2
1.8 żywność długoterminowa
15.4
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
24
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Lublinie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Fundacja Sempre a Frente w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
34
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
9
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Teresa Bogacka

Grzegorz Kata

Ewa głowacka