Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 209

Szef Sztabu

Imię
Iwona
Nazwisko
Kudyba

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkolny Klub Wolontariatu w Publicznej Szkole Podstawowej
Miejscowość
Łukawiec
województwo
podkarpackie
kod pocztowy
37-626
adres (ulica)
Łukawiec 84
obszar administracyjny
wieś Łukawiec, gmina Wielkie Oczy
teren prowadzenia zbiórek
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
16-6310406
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.zslukawiec.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
24.00
1.2 obuwie
4.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
97.00
1.7 słodycze
5.5
1.8 żywność długoterminowa
99.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
19
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
5
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
3
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania
  • Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu
  • Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu
  • Rada Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu
  • Pan Robert Golis
  • Pani Agata Kuchciak
  • Pani Marta Brzeziak - Rawska
  • Pani Iwona Kudyba