Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 269

Szef Sztabu

Imię
Joanna
Nazwisko
Ponikowska - Krawczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Miejscowość
Łaszczów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-650
adres (ulica)
Nabróż - Kolonia
obszar administracyjny
gmina Łaszczów
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Dom Dziecka w Zamościu
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-6471381
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.nabrozszkola.cba.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
35.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
-
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
19
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Państwowy Dom Dziecka w Zamościu
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
14
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
-
nasze zbiórki -
Zbiórka została przeprowadzona w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę: uczniom, nauczycielom, rodzicom a także mieszkańcom. Dary w postaci słodyczy zostały przekazane dzieciom z Publicznego Domu Dziecka w Zamościu.