Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 139

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Adamczyk - Szebska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Miejscowość
Puławy
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-100
adres (ulica)
ul. Aleja Mała 10
obszar administracyjny
miasto Puławy
teren prowadzenia zbiórek
teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4586500
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp2.pulawy.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
3.00
1.4 książki
7.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.00
1.7 słodycze
8.00
1.8 żywność długoterminowa
72.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
20
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
20
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
16
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
http://www.sp2.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1423:2019-11-29-17-58-08
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dyrektor Szkoły Edyta Białota - Chaber

Małgorzata Adamczyk - Szebska

Joanna Krajewska - Pałac

Kinga Sołtan - Miazga

Monika Kamińska

Anna Sidoruk

Anna Koryszewska

Justyna Rutkowska

Agnieszka Jakubczyk

Iwona Głuska - Małecka

Edyta Szlendak

Katarzyna Rodzik

"Chatka Puchatka" - Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Puławach