Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 160

Szef Sztabu

Imię
Monika
Nazwisko
Kowal

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
Miejscowość
Wola Dereźniańska
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-400
adres (ulica)
Wola Dereźniańska 93
obszar administracyjny
gmina Biłgoraj
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Polski Czerwony Krzyż
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6893400
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://woladerszkola.edupage.org

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
3.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
55.30
1.8 żywność długoterminowa
27.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
PCK Biłgoraj
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki darów na rzecz osób potrzebujących. Podziękowania otrzymują: Pan dyr Waldemar Zajączkowski, Pani Justyna Dzido, Pani Beata Niemiec, Pani Marta Bednarczyk, Pani Anna Przytuła-Gol, Pani Dorota Kiełbasa, Pani Regina Mielnik.

Serdecznie dziękuję za pomoc

Szef Sztabu akcji nr 160 Monika Kowal