Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 132

Szef Sztabu

Imię
Monika
Nazwisko
Kidaj

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika" Oddział Nr 1 w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-827
adres (ulica)
Zbożowa 22A
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
ŚDS "Mozaika" Oddział Nr 1
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4665566
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://mozaika.lublin.eu

Efekty zbiórek

1.1 odzież
69.35
1.2 obuwie
13.35
1.3 zabawki
19.35
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
21
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla p. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" Oddział nr. 1 Lublin Pani Sylwii Góźdź, pani Iwony Dawicz oraz p. Tomasza Mazura za współpracę.

Monika Kidaj