Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 242

Szef Sztabu

Imię
Urszula
Nazwisko
Klucha

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-143
adres (ulica)
Magnoliowa 8
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
LCKZiU
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7470378
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://lckziu.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
36.00
1.2 obuwie
1.00
1.3 zabawki
8.00
1.4 książki
4.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
9.00
1.8 żywność długoterminowa
20.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
2.50
2.1 krótki opis tych innych darów
rolki , kask
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
16
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania