Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 204

Szef Sztabu

Imię
Wiesława
Nazwisko
Bojko

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole nr 1 im.Słoneczna Jedyneczka
Miejscowość
Krasnystaw
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-300
adres (ulica)
Sikorskiego 4
obszar administracyjny
miasto Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek
Przedszkole nr1
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5763734
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.slonecznajedyneczka.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
65.00
1.2 obuwie
2.00
1.3 zabawki
33.00
1.4 książki
2.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
4.00
1.8 żywność długoterminowa
25.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
25
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
20
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
25
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
84
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania