Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 22

Szef Sztabu

Imię
Monika
Nazwisko
Flis

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Poziomkowa"
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-621
adres (ulica)
Siewna 20
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
przedszkole
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
50-3969708
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
2.00
1.8 żywność długoterminowa
14.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
30
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lublin
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
TPD Lublin 900
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Monika Flis

Weronika Wereska

Małgorzata Krak-Jaworska

Anna Krupa

Paulina Mazurek

Krystyna Woś

Edyta Żyłka

Ewelina Wrona